vultr斯德哥尔摩机房上线,数据中心增加到18个 – 阳光实验室

 

2021年9月16日,vultr新的数据中心瑞典斯德哥尔摩数据中心正式上线,斯德哥尔摩数据中心的上线也使得其全球数据中心机房总数增加到18个。新数据中心主要面向北欧地区用户,此前vultr在欧洲已经开设了四个机房分别是巴黎、伦敦、阿姆斯特丹和法兰克福,这四个机房基本覆盖了东欧、中欧和西欧的大部分地区,唯独对于北欧覆盖不够。这次斯德哥尔摩机房上线也将更加友好的支持北欧地区的用户,挪威、瑞典、芬兰等国将受益。鉴于欧洲与国内距离远延迟高,北欧的延迟更高,因此不建议各位vultr国内用户上车该机房。

 

最近vultr暂停了Windows主机的订购,目前如果需要使用Windows主机只能通过上传ISO的方式自行安装。而欧洲的伦敦和法兰克福机房因暂时缺货而暂停销售,对于需要购买欧洲机房的朋友们请使用其他三个机房(巴黎、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩),后续官方会尽快补货。

 

以下是官方公告和中文与瑞典语的翻译:

 

 

September 16, 2021

 

Hello, Hallå! Today we’re celebrating the launch of our newest location in Stockholm, Sweden!

 

Our mission at Vultr is to simplify the deployment of infrastructure via our advanced cloud platform. Of course, we consider our mission to be global – so that’s why we’re continuing to invest in new locations around the world.

 

Stockholm represents our eighteenth site, and we look forward to introducing more locations in the months ahead.

 

To start, our new Stockholm, Sweden location will offer our Cloud Compute virtual machines. These VMs allow you to provision instances with a broad range of CPU, RAM, SSD, and Bandwidth specifications. Well-suited for web applications, Cloud Compute makes it easy to run popular Linux distributions, including new ones like Alma Linux and Rocky Linux. You can also upload your own custom ISOs, or spin up servers with apps in the Vultr Marketplace.

 

We’ll be adding High Frequency Compute and Bare Metal in the future.

 

Spin up an instance now in Sweden, in just a few minutes. Get started with Vultr today.

 

中文翻译:

我们在瑞典的云计算数据中心

 

2021年9月16日

 

你好!今天,我们庆祝我们在瑞典斯德哥尔摩的最新数据中心的推出!

 

我们Vultr的任务是通过我们的高级云平台简化基础设施的部署。当然,我们认为我们的使命是全球性的,所以这就是为什么我们要继续投资于世界各地的新数据中心。

 

斯德哥尔摩是我们的第18个数据中心,我们期待着在未来几个月引入更多的数据中心。

 

首先,我们在瑞典斯德哥尔摩的新数据中心将提供我们的云计算虚拟机。这些虚拟机允许您为实例提供广泛的CPU、RAM、SSD和带宽规格。云计算非常适合web应用程序,它使运行流行的Linux发行版变得容易,包括Alma Linux和Rocky Linux等新发行版。您还可以上传自己的自定义ISO,或在Vultr Marketplace中使用应用程序启动服务器。

 

我们将在未来增加高频计算机和裸金属计算机。

 

现在,在瑞典,在几分钟内,就可以启动一个实例。今天就从Vultr开始吧。

 

瑞典语翻译:

 

Vi presenterar vår nya molndatorplats i Sverige

 

16 sep 2021

 

Hej Hallå! Idag firar vi lanseringen av vår nyaste plats i Stockholm, Sverige!

 

Vårt uppdrag hos Vultr är att förenkla distributionen av infrastruktur via vår avancerade molnplattform. Naturligtvis anser vi att vårt uppdrag är globalt – så det är därför vi fortsätter att investera i nya platser runt om i världen.

 

Stockholm representerar vår artonde plats, och vi ser fram emot att introducera fler platser under de kommande månaderna.

 

Till att börja med kommer vår nya plats i Stockholm, Sverige att erbjuda våra virtuella datorer i Cloud Compute. Med dessa virtuella datorer kan du tillhandahålla instanser med ett brett spektrum av specifikationer för CPU, RAM, SSD och bandbredd. Cloud Compute är väl lämpad för webbapplikationer och gör det enkelt att köra populära Linux-distributioner, inklusive nya som Alma Linux och Rocky Linux. Du kan också ladda upp dina egna ISO -filer eller snurra upp servrar med appar på Vultr Marketplace.

 

Vi kommer att lägga till High Frequency Compute och Bare Metal i framtiden.

 

Snurra upp en instans nu i Sverige, på bara några minuter. Kom igång med Vultr idag.

 

原文地址:https://www.vultr.com/zh/news/Announcing-Our-New-Cloud-Computing-Location-in-Sweden/

 

附:vultr最新的18个数据中心连接地址下载测试页面及测试IP(2021年9月17日更新)

 

亚特兰大

 

https://ga-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.193.166
 • Test IPv6: 2001:19f0:5400:8001::33
 • Test files: 100MB 1GB

 

芝加哥

 

https://il-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 107.191.51.12
 • Test IPv6: 2001:19f0:5c00:8401:5054:ff:fe27:19b9
 • Test files: 100MB 1GB

 

达拉斯

 

https://tx-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.224.175
 • Test IPv6: 2001:19f0:6400:8001:5054:ff:fe48:5e6e
 • Test files: 100MB 1GB

 

洛杉矶

 

https://lax-ca-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.219.200
 • Test IPv6: 2001:19f0:6000:8002:5054:ff:fe73:3600
 • Test files: 100MB 1GB

 

迈阿密

 

https://fl-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 104.156.244.232
 • Test IPv6: 2001:19f0:9000:8001:5054:ff:fe8f:a86a
 • Test files: 100MB 1GB

 

新泽西

 

https://nj-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.149.182
 • Test IPv6: 2001:19f0:4009:405::33
 • Test files: 100MB 1GB

 

西雅图

 

https://wa-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.194.105
 • Test IPv6: 2001:19f0:8000:8001::33
 • Test files: 100MB 1GB

 

硅谷

 

https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 104.156.230.107
 • Test IPv6: 2001:19f0:ac00:126:5054:ff:fe9f:68ec
 • Test files: 100MB 1GB

 

 

 • Test IPv4: 149.248.50.81
 • Test IPv6: 2001:19f0:b001:11:5400:1ff:fecb:8c50
 • Test files: 100MB 1GB

 

阿姆斯特丹

 

https://ams-nl-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.198.102
 • Test IPv6: 2001:19f0:5000:8001:5054:ff:fe8a:a295
 • Test files: 100MB 1GB

 

法兰克福

 

https://fra-de-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.210.117
 • Test IPv6: 2001:19f0:6c00:8002:5400:ff:fe00:536a
 • Test files: 100MB 1GB

 

伦敦

 

https://lon-gb-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.196.101
 • Test IPv6: 2001:19f0:7400:8001:5054:ff:fe40:9d5f
 • Test files: 100MB 1GB

 

巴黎

 

https://par-fr-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.209.127
 • Test IPv6: 2001:19f0:6800:8002:5054:ff:fe5e:d535
 • Test files: 100MB 1GB

 

悉尼

 

https://syd-au-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.212.117
 • Test IPv6: 2001:19f0:5800:8062::33
 • Test files: 100MB 1GB

 

新加坡

 

https://sgp-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 45.32.100.168
 • Test IPv6: 2001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5
 • Test files: 100MB 1GB

 

东京

 

https://hnd-jp-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 108.61.201.151
 • Test IPv6: 2001:19f0:7000:8002:5054:ff:feb5:68b5
 • Test files: 100MB 1GB

 

首尔

 

https://sel-kor-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 141.164.34.61
 • Test IPv6: 2401:c080:1c01::33
 • Test files: 100MB 1GB

 

斯德哥尔摩

 

https://sto-se-ping.vultr.com/

 

 • Test IPv4: 70.34.194.86
 • Test IPv6: 2a05:f480:2000:10d7:5400:3ff:fe92:aa5
 • Test files: 100MB 1GB

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

81 + = 86